Pergjegjesia Sociale e Korporates

Prandaj, S&T sponsorizon nje game te gjere inisiativash dhe projektesh ne edukim, shkence, art, sociale dhe fushat e sportit ne shtete te ndryshme.

Ne Austri, S&T eshte aktualisht perfshire me art dhe garat me motor.