Microsoft

S&T eshe klasifikuar si rishitesi me llogari te gjera ne ato shtete te EU qe i perkasin S&T’s. S&T dhe Microsoft kane sinergji reciproke persa i perket platformave Microsoft dhe zgjidhjeve server.

Fokusi Specifik eshte ne:

  • MS Exchange
  • MS Sharepoint

Gjithsesi, zgjidhje shtese perfshijne:

  • Virtualization
  • Business Intelligence
  • Service-oriented Architectures (SOA)
  • SAP Duett
  • System Management
  • Security
  • Collaboration

The release of Windows 2007 will fuel the momentum as migrations to new platform technologies will enable new process and technology improvements to take place.