Institucionet Financiare

Sektori i sherbimeve financiare ne Europen Qendrore dhe Lindore shfaq ndryshim konstant ne kete evoluim te vazhdueshem te tregut. Per kete arsye eshte jetesore qe bankat dhe kompanite e sigurimeve te mbeshteten ne infrastruktura IT fleksibile edhe eficente.

Klientet e S&T Albania per kete fushe jane:

• Procredit Bank
• Raiffeisen Bank
• National Commercial Bank
• First Investment Bank
• PSHM_Opportunity Albania
• Banka e Shqiperise
• Sigal
• Intersig

Institucionet Financiare, Klientet (S&T Group)