Institucionet Financiare

Sektori i sherbimeve financiare ne Europen Qendrore dhe Lindore shfaq ndryshim konstant ne kete evoluim te vazhdueshem te tregut. Per kete arsye eshte jetesore qe bankat dhe kompanite e sigurimeve te mbeshteten ne infrastruktura IT fleksibile edhe eficente.

Klientet e S&T Albania per kete fushe jane:

• Banka e Shqiperise
• CBA Bank
• Banka Credins
• Credit Agricole Bank
• Raiffeisen Bank
• Societe Generale Bank
• Tirana Bank
• Union Bank
• Veneto Bank

Institucionet Financiare, Klientet (S&T Group)