Telekomunikacion

Sektori i komunikimit aktualisht po kalon nje periudhe ndryshimi intensiv shoqeruar me inovacione teknologjike. Nje konkurence e larte ne treg ve ne presion te madh operatoret dhe ofruesit e sherbimeve, te cilet vazhdimisht duhet te zgjerojne sherbimet e tyre ndersa permiresojne zhvillimin e punes dhe ulin kostot e mirembajtjes.

Presioni i madh i cmimeve drejton perpjekjet per reduktimin e kostove, psh. duke i deleguar (pjeserisht) sherbimet e rrjetit ose fokusimi ne bizneset kryesore aktuale. Egziston nje nevoje ne rritje per bashkepunim me partneret dhe furnizuesit mbeshtetur kjo nga teknologjia.

Klientet e S&T Albania per kete fushe jane:

• Abissnet sh.a
• Posta Shqiptare
• Eagle Mobile
• Albanian Mobile Communication_AMC
Kontakt
S&T Albania
Sky Tower Building
11-th Floor, No. 11
Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit", Nr.5
Tirane, Albania
Tel: + 355 (0) 4 2221 666 ext 119
Fax: + 355 (0) 4 2274 641

E-Mail
E-mail Shitje