Energjitika

Industria e Energjitikes eshte ne mes te liberalizimit dhe tema dominante per momentin e furnizuesve te industrise se energjise ne Europe eshte shkaterrimi. Kjo pergjegjesi paraprake nga EU per ta ndare rrjetin nga aktivitetet e tjera te furnizuesve te energjitikes siguron ne menyre disproporcionale kosto te larta per perdorim te rrjeteve te energjise dhe gazit, i cili do e beje me te veshtire per furnizuesit pa rrjet qe te shesin energji.
Pasojat direkte paraqesin veteveten per siguruesit e energjise jashte nga rregullat mbi mbajtjen e llogarise, informacionit, zberthimin organizacional dhe ligjor. Ndarja e prodhimit, rrjetit dhe biznesin e shitjes ofron kompanive nje mundesi per riorganizim te detajuar e proceseve te meparshme te integruara te biznesit. Si rezultat, transparenca e brendshme e kompanise rrit po ap sa edhe eficencen e proceseve.

Avantazhet konkuruese jane krijuar me se miri nga kuptimi i vlerave te bazuara te manaxhimi marredhenies me klientin dhe rezultate te orientuara nga manaxhimi i portofolit. Nevoja e klientit dhe informacionit te rrjeti eshte pregatitur nga kuptimi i nje platforme moderne dhe te qendrueshme informacioni.

Kompanite mund te limitojne kostot e ardhshme me krijimin e Qendrave te Sherbimeve te ndara. Ketu ne vecanti, centralizimi i proceseve mbeshtetese, si p.sh: faturimi siguron zgjidhje.


Kliente te perzgjedhur

Shtete te ndryshmeOMV-Petrom
AustriaEnergie AG
Vienna Energy
BullgariaEON Bulgarien
Republika CekePrazska energ.
HungariaFejérviz
MaqedoniaElektrani - Macedonia- production of electricity
EVN Macedonia- distribution of electricity
MEPSO AD– transport of electricity
PoloniaAlstom Power
J&S Energy (Mercuria Energy Group)
LOTOS Group
OMD
ZKE (Zamojska Korporacja Energetyczna)
RumaniaElectrica
Romgaz
Transgaz
Transelectrica
RussiaRetek
SerbiaElectric Power Distribution Belgrade
Electric Power Industry of Serbia
LUKOIL
OMV
Serbian oil industry (NIS)
SllovakiaMartinská teplárenská (heating plant in Martin)
MESSER TATRAGAS (MESSER Germany)
Progas (Progas Germany)
Slovenské elektrárne (E-on Italy)
SSE (EdF France)
Transpetrol
Východoslovenská energetika (RWE Germany)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť (Water-station company in Košice)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť (Water-station company in Bratislava)
Žilinská teplárenská (heating plant in Žilina)
Zvolenská teplárenská (heating plant in Zvolen)
TurqiaBP
General Electric
UkrainaKharkovOblEnergo
Lukoil-Ukraine
OdessaOblEnergo
UkrGazDobycha
ZhitomirOblEnergo
Kontakt
S&T Albania
Sky Tower Building
11-th Floor, No. 11
Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit", Nr.5
Tirane, Albania
Tel: + 355 (0) 4 2221 666 ext 119
Fax: + 355 (0) 4 2274 641

E-Mail
E-mail Shitje